Månadsarkiv: oktober 2013

Rum för fler att leva, bo och verka

Jag ställer upp som kandidat i Folkpartiets provval till stadsfullmäktige.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Det är bra! Här ska finnas rum för många fler att leva , bo och verka! 

Det ställer många krav på hur vi bygger, planerar och expanderar.

Jag vill bidra till:

  • Mer av förtätning och förnyelse av hela staden – bygg stad för människor och verksamheter!
  • Färre förbud! Tillåt fler balkonger! Slopa badförbudet! Slopa dansförbudet! Låt fler klubbar ha öppet riktigt sent!
  • Utveckla former för regionalt samarbete när det gäller bostadsplanering, infrastruktur och kollektivtrafik.
  • Stockholms unika värden bevaras bäst genom att staden fortsatt får utvecklas och förnyas!

 

 

 

 

 

Annonser